Styret i Tiller Håndball

 

Therese Stavø-Gunhildsøien
Leder / Marked
Telefon: 916 58 771
E-post: leder@tillerhandball.no
Hovedkontakt mot NHF, RN, Tiller håndball, Marked- og Sponsorer, hjemmeside

Anders Sagfjæra
Sportslig utvalg
Telefon: 901 57 989
E-post: sportslig-utvalg@tillerhandball.no
Sportslig Utvalg, leders stedfortreder, kontakt mot NHF, RN.

Frøydis Larsen
Kasserer
Telefon: 911 12 661
E-post: okonomi@tillerhandball.no
Økonomi, budsjett, treningsavgift, post

Nina Lagesen
Sekretær
Telefon: 990 27 808
E-post:  sekretaer@tillerhandball.no
  

Roar Følling
Styremedlem
Telefon:
E-post: roarfk@yahoo.com

Janne Pettersen
Styremedlem
Telefon: 47288428
E-post: janne.29@hotmail.com


               

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av