Styret i Tiller Håndball

 

Therese Stavø-Gunhildsøien
Leder
Telefon: 916 58 771
E-post: leder@tillerhandball.no
Hovedkontakt mot NHF, RN, Tiller håndball, Marked- og Sponsorer, hjemmeside

Sportslig utvalg
Telefon: 
E-post: sportslig-utvalg@tillerhandball.no
Sportslig Utvalg, leders stedfortreder, kontakt mot NHF, RN.

Frøydis Larsen
Kasserer
Telefon: 911 12 661
E-post: okonomi@tillerhandball.no
Økonomi, budsjett, treningsavgift, post

Kari Midjo
Sekretær
Telefon: 404 93 824
E-post:  sekretaer@tillerhandball.no,
post@tillerhandball.no

Roar Følling
Styremedlem
Telefon: 908 29 287
E-post: roarfk@yahoo.com

Janne Pettersen
Styremedlem
Telefon: 472 88 428
E-post: janne.29@hotmail.com


              

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av  
mangadexmangadex