Styret i Tiller Håndball

 

Therese Stavø-Gunhildsøien
Leder
Telefon: 916 58 771
E-post: therese@tso.no
Hovedkontakt mot NHF, RN, Tiller håndball, Marked- og Sponsorer, hjemmeside

Vegard Fagervold
Sportslig leder og Nestleder
Telefon: 957 31 379
E-post: vegardo@hotmail.com
Sportslig Utvalg, leders stedfortreder, kontakt mot NHF, RN.

Frøydis Larsen
Kasserer
Telefon: 911 12 661
E-post: froydis.larsen@trondheim.kommune.no
Økonomi, budsjett, treningsavgift, post

Roy Lilledalen
Styremedlem
Telefon: 918 33 200
E-post: roy@isoteks-miljo.no
Marked- og Sponsoransvarlig

Anders Sagfjæra
Sekretær
Telefon: 901 57 989
E-post: a.sagfjaera@hotmail.com

Lena Gundersen
Styremedlem
Telefon: 970 23 533
E-post: lena.gundersen@dnb.no

Geir Askjem
Styremedlem
Telefon: 996 34 526
E-post: gaskje@online.no

               

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av