Styret i Tiller Håndball

 

Therese Stavø-Gunhildsøien
Leder / Marked
Telefon: 916 58 771
E-post: leder@tillerhandball.no
Hovedkontakt mot NHF, RN, Tiller håndball, Marked- og Sponsorer, hjemmeside

Anders Sagfjæra
Sportslig utvalg
Telefon: 901 57 989
E-post: sportslig-utvalg@tillerhandball.no
Sportslig Utvalg, leders stedfortreder, kontakt mot NHF, RN.

Frøydis Larsen
Kasserer
Telefon: 911 12 661
E-post: okonomi@tillerhandball.no
Økonomi, budsjett, treningsavgift, post

Nina Lagesen
Sekretær
Telefon: 990 27 808
E-post:  sekretaer@tillerhandball.no
  
Lena Gundersen
Styremedlem
Telefon: 970 23 533
E-post: lena.gundersen@dnb.no

Geir Askjem
Styremedlem
Telefon: 996 34 526
E-post: gaskje@online.no

Robin Humstad
Styremedlem
Telefon: 454 12 017
E-post: r.humstad@gmail.com


Ungdomsrepresentant
E-post:

 

              

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av