UTSATT: Grunnet nasjonale og kommune tiltak ifbm koronaviruset SARS-CoV-2, er all aktivitet innstilt i Tiller Håndball. Årsmøtet i Tiller Idrettslag, som skulle vært holdt 24 mars, er utsatt. Ny dato for møtet blir satt ved en senere anledning og kommunisert på klubben sine kommunikasjonskanaler.Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag


Tid: Kunngjøres senere
Sted: kunngjøres senere

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Velge dirigent.
3) Velge protokollfører.
4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5) Godkjenne innkallingen.
6) Godkjenne sakslisten.
7) Godkjenne forretningsorden.
8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2019.
9) Behandle idrettslagets regnskap for 2019, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
10) Behandle forslag og saker.
11) Fastsette medlemskontingent for 2021.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2020.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 10. mars.

Tiller, 24.02.2020
Styret i Tiller IL

              

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av  
mangadexmangadex