Styret i Tiller håndball innkaller til årlig møte for håndballgruppa 5. mars klokka 1830 på Tiller videregående skole: rom 204-205


Vi ønsker alle medlemmer, trenere, og ikke-medlemmer som er foreldre velkommen!

Alle lag har møteplikt og må stille med minst én representant.

Frist for å melde inn saker: 26. februar. Meldes til leder@tillerhandball.no

Agenda:

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 – Valg av møteleder og referent
Sak 3 – Gjennomgang av årsberetning, sportsplan, årshjul og rammeplan
Sak 4 – Gjennomgang forslag til treningsavgift og trenerhonorar
Sak 5 – Gjennomgang av midlertidig regnskap for 2018
Sak 6 – Gjennomgang av budsjett for 2019
Sak 7 – Forslag til nye styrerepresentanter
Sak 8 - Innkomne saker              

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av  
mangadexmangadex