Smittevern i Rostenhallen
Sist oppdatert 25.03.2021


I forbindelse med den pågående pandemien, så ønsker Tiller Håndball å bidra i den store dugnaden. Nedenfor er regler og informasjon knyttet til smittevern i Rostenhallen.


Retningslinjer fra Trondheim kommune som gjelder fra 25.03.2021:
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/start


Oppsummering av/avvik fra retningslinjene fra Trondheim kommune for kommunale idrettshaller:
Alle brukere skal registrere oppmøte ved hjelp av QR-kode. Trener/lagleder registrerer oppmøte for sitt lag. Trener/lagleder for en treningsgruppe skal sørge for å ha separat oppmøteliste for sine utøvere. Oppmøtelisten for hver økt må lagres i 14 dager fremover i tid, og må på kort varsel kunne legges frem for smittevernkontoret.

Alle brukere av hallen skal sprite/vaske hender ved inn-/ utgang i hallen.

I kommunens idrettshaller er det påbud om munnbind i situasjoner hvor det ikke kan holdes 2 meters avstand. Det skal brukes munnbind ved inn- og utgang av hallene og i alle fellesarealer i anleggene.  Ved kampavvikling i ishallene skal det være minimum en 15 minutter mellom hver kamp, slik at kohortene holdes adskilt. Det skal gjennomføres nødvendig renhold i garderobene. 

Rostenhallen tillater kamp og arrangement for barn og unge opp til 19 år med inntil 50 deltakere. Alle som er tilstede, inkludert utøvere, trenere og støtteapparat skal inngå i antallet. Det er ikke tillatt med publikum.

Arrangør av konkurranser/kamper/ samlinger er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i tråd med retningslinjer og gjeldende smittevernreglement.

Kiosken i Rostenhallen er stengt og det serveres desverre ikke mat og drikke under kamp eller arrangement.


Komplett oversikt over retningslinjene fra Trondheim kommune for de kommunale idrettshaller:
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/idrettshaller


Mer informasjon om øvrige haller i region Nord:
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/10/oversikt-over-hallenes-retningslinjer


Tusen takk for at dere følger retningslinjene og velkommen til Rostenhallen! 🙂


Med vennlig hilsen
Sportslig Utvalg og Styret i Tiller Håndball

              

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av  
mangadexmangadex