Tiller har fått 4 nye dommere.

 

Vi vil gratulere 4 nye barnekampledere med fullført kurs.


Sandra Tran

Ida Melting  

Thea Lyby  

Malin Sollid

 

Vi ønsker dem mange fine opplevelser som dommere i fremtiden.  

Vi ønsker også å takke våre dommerkontakter med en super rekrutterings jobb.
Takk til Eli Norheim og Arne Almåsbakk.

              

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av  
mangadexmangadex