Regional kampaktivitet fryses

Norges Håndballforbund har besluttet å fryse regionale kamper (dvs barne- og ungdomshåndballen) fom. fredag 6. november og tom. tirsdag 10. november. Forbundet trenger litt tid på seg før de kommer tilbake med hvilke retningslinjer som gjelder fra onsdag 11. november.

Vennligst lest følgende artikkel for mer informasjon:
https://www.handball.no/nyheter/2020/11/fryser-regional-kampaktivitet-midlertidig/

Det er viktig å oppdatere/informere i Spond og Rubic LagetMitt, slik at foreldre blir gjort oppmerksom på frysen. 


Når det gjelder trening for Tiller Håndball sine lag, så har Sportlig utvalg og styret i Tiller Håndball ikke satt noen restriksjoner, annet enn en justering for Rostenhallen (se nedenfor). Dette kan endre seg, så trenere og lagledere bes følge med på klubbens informasjonskanaler. Vennligst også følg med på om de ulike hallene sin korona håndtering endres. Tips gjerne om dere ser endringer som ikke er blitt delt i informasjonskanalene til Tiller Håndball.


Trening i Rostenhallen (retningslinjer endret 05.11.2020):
Vi pålegger registrering for alle som skal trene i hallen. Det holder at Lagleder/Trener lager liste og leverer til tilsynsvakta. Pass også på at dere skriver dere inn i boken når dere kommer. Vi må være presise vedrørende dette slik at smittesporing kan gjennomføres på en smidig måte dersom det skulle bli behov for det.

- Det er ikke tillatt med publikum, kun spillere og teamene rundt laget har anledning til å være på trening

- Det er ikke tillatt å dusje, men garderober kan benyttes. Alle klær og ustyr skal gå rett fra bag til kropp og motsatt. Ikke bruk knagger ol. Alle lag må rydde garderoben etter seg før man sprayer håndtak på dører og vasker og benker.

Øvrige retningslinjer for Rostenhallen: Smittevern i Rostenhallen


Med vennlig hilsen
Sportslig utvalgt og styret i Tiller Håndball

              

Tiller Håndball takker våre sponsorer for at de bidrar til at våre barn og ungdom kan drive med håndball

 

Levert av  
mangadexmangadex