object0

SPONSORER

 Tiller Håndball takker for at våre sponsorer bidrar til at våre barn og ungdom får drive med håndball.

 statkraft-logo

 

 

 

obs_hypermarked_stor
img_2393
img_2413
img_2414
img_2491
img_2496
img_2582
img_2626
img_2635
img_2636
img_2642
img_2657
img_2275
img_2276
img_2281

Bilde konkurranse

Tiller Håndball er i ferd med å skifte til nye drakter for hele klubben. I den forbindelse har vi en konkurranse om hvem som sender inn det beste bilde av våre spillere. Her vises Gutter 2004 som er fine representanter for Tiller Håndball. Ryktene sier at de foruten å være kule på bilder, også har gode resultater på banen :)

 

Gutter2004nydrakt
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Styret kårer det beste lagbilde, og vinner laget får kr 1.000,- til sin lags kasse.

Mvh Kjetil Brandmo

 

 

 

 

TILLER HÅNDBALL HAR SIGNERT TRENER SAMARBEID MED INTERNASJONAL TOPPSPILLER FRA KROTIA

Ivan Pongracic, som er kammerat med Goran som spiller på Kolstad har nettopp kommet til Norge og vil gjerne bidra som trener  i Tiller Håndball. Han går inn som assistent trener til Lars Nordberg på Gutter 18 og 2.divisjon. 

Nå er han veldig motivert å skape seg en framtid i Trondheim og i og med at trening skjer på kveldstid må vi/han skaffe han en jobb. Har du/dere kjennskap til noen som har behov for en motivert 34 åring med en åpen innstilling til arbeidsoppgaver, – kontakt undertegnede.  

Det gjelder også om det noen av lagene som har ønske om å ta del av Ivans kompetanse.

Ivan_Pongracic

   Presentasjon av Ivan Pongracic

 

Kjetil Brandmo 

915 15 104

 

 

 

 

 

TERMINLISTE TRØNDER ENERGI SERIEN SESONGEN 2014/2015

> Kretsen har laget ett forslag til terminliste. I den forbindelse vil vi at dere trenere/lagledere/oppmenn går igjennom deres terminliste. Dersom dere finner noen «feil», må kretsen varsles om dette innen 18. august 2014 > Det er Kristian Valstad som skal ha disse beskjedene. Han nås på e-post kristian.valstad@handball.no, eller mobil: 414 12 095

 

INFO FRA NHF:

> Norges Håndballforbund Region Midt-Norge har nå publisert forslag til terminlister for TrønderEnergi-serien sesongen 2014/2015. > Vi viser til følgende artikkel; http://www.handball.no/p1.asp?p=44615 > Vi ber om at klubbene og lagene går gjennom terminlisteforslaget for TrønderEnergi-serien 2014/2015 og ser på: > · Antilag (antilag kan spille samme dag, men med èn time mellom første- og andre kamp og to timer mellom andre- og tredje kamp) > · Sperredatoer – Konfirmasjonssamlinger, leirskoler, pålagte skolearrangement ol.

> Vi terminlisteansvarlige på regionskontoret har jobbet iherdig nå i juni for å få til best mulige terminlister for dere klubber, og ikke minst for alle de lagene som skal utføre den idretten vi elsker. Vi har lagt over 10.000 kamper, fordelt på 110 avdelinger, samt 2. og 3. divisjon for kvinner og menn, og det meste av dette har vært manuell jobbing/tilrettelegging for å prøve å innfri alle de ønsker og tilbakemeldinger vi har fått fra dere. Vi håper vi har greid å innfri de fleste, nå er jobben opp til dere. Kontroller innmeldte antilag, sperredatoer, dato og tidspunkt, og hvis dere har ønsker om flere endringer ber vi om at disse sendes til terminlisteansvarlig innen 18. august 2014.

> Vi ber om at det på evt. e-post settes opp forslag til ny dato, og årsak til ønsket flytting. > Terminlister og kommende sesong vil være tema på neste klubbledermøte som vil avholdes i ditt område i august. Se våre web-sider for mer informasjon, agenda, dato, tid og sted.

Skifte av drakter til neste sessong

Kjære handball venner

Tiller Handball skal skifte hele kolleksjonen til kommende sesong. Klubben, sammen med Mx Sport Valentinlyst og Scantrade inviterer til prøving av tøy (størrelser) tirsdag den 10. juni kl 18:00 -19:30 på Tiller Videregående skole.

 

Tiller Handball har i de senere år hatt store utgifter på drakter og det har vært utfordrende å besette material forvalter stillingen. I tillegg har vi hatt flere spørsmål om navn/initialer, samt lags sponsorer på spille draktene. Det har ikke umulig å imøtekomme da draktene skulle «rullere» til flere lag.

 

Årsmøtet i Tiller Handball har derfor besluttet at spillerne/lag skal få anledning til å eie sin egen drakt. Klubben vil sponse en del av kostnaden, – og gi føringer for hvor lags sponsorer kan ha reklame og hvilke begrensinger det må være. Konkurrenter til klubb sponsorer er et av eksemplene som ikke vil bli godkjent.

 

Kostnaden for ny spilledrakt og shorts vil komme på ca 500,- inkl all trykk (en betydelig kost) pr spiller. Alle bidrag fra klubb kasser og egne lags sponsorer vil komme som fradrag.

 

Vedlegger også bilde av den nye kolleksjonen.

 drakter1

 

 

 

 

 

 

ENJOY CARD

Også i 2014 vil Tiller Handball selge Enjoy Card. Mange av oss synes dette er produkter som gir oss store fordeler, skjønt det er ikke alltid vi husker på å bruke de. Jo mer aktivt en er, jo større besparelser oppnår en. Mange vet til eksempel at det er mulig for 2 å gå på Rosenborg kamp å betale for 1, som en av fordelene. Det alene dekker utgiftene på kortet.

 

Det er også egne app’er som viser deg hvem som gir deg fordeler. Er det noen som har gode eksempler på besparelser, – mottas de med takkJ

 

www.enjoyguiden.no

 

 

 

 

Storhamar cup

Transportplan:Fredag:

Bussene ankommer City syd  08:20

Avreise fra City Syd  08:45

Ankomst Alvdal  11:30

Lunsj i 45 min 

Avreise Alvdal  12:15

Ankomst Myklegard  14:45

Middag. 1 time, obs! Allergier

Avreise Myklegard  15:45

Ankomst Vikingskipet  16:10

Lagene melder sin ankomst i sekretariatet 

Avreise Vikingskipet, Hamar  16:50 – Skole  17:00

 

Søndag:

Avreise Hamar 17:00

Ankomst Alvdal 20:00

Obligatorisk stopp 45 min

Avreise Alvdal 20:45

Ankomst City Syd 23:15

 

Bussene kan benyttes til transport på lørdag, men vi benytter i utgangspunktet cuparr. Intern transport mellom haller/skoler.

 

Matservering:Det serveres frokost og middag lørdag og søndag i Vikingskipet. Middagene er glutenfrie og uten svinekjøtt. Glutenfritt alternativ til frokost. Ved ekstremallergier kan alternativ middag bestilles!

 

NB! Det er viktig at vi tidlig får melding dersom noen av deltakerne har matintoleranse, etc.

Kontakt Bente Johansen på e-post: mat@storhamarcup.no 

 

Noen tips og kjøreregler:

-          Kjøp inn tørrmat og engangsservise for laget på rommet

-          Enkel luftmadrass/liggeunderlag og sovepose

-          Hold orden på bussen og ta hensyn. Sitt i setene

-          Alle lag skal ha voksenperson på buss og boende på rom.

-          Tiller håndball vil sette opp «basecamp» et sted utenfor Vikingskipet

-          Bussfordelingen blir slik:

-          Buss 1: G98, G02 og G04 – 47 stk

-          Buss 2: G99, J01 og J02 – 48 stk

-          Buss 3: J99 og J00 – 46 stk  obs!! Denne bussen har en spiller med nøtteallergi. Informer spillere om at de ikke kan ta med mat/snacks som inneholder nøtter!!

 

 

 

Frist for betaling av treningsavgift våren 2014 var 15. mars 2014.

 

Frist for betaling av treningsavgift våren 2014 var 15. mars 2014.

  

Det er en del som ikke har betalt. Det er også noen som ikke har betalt for høsten 2013.

  

All treningsavgift skal være betalt til Tiller håndballs konto 1503 29 82104 innen 30. april.

 

Dersom treningsavgiften ikke blir betalt innen fristen vil det bli vurdert om den skal sendes til inkasso.

 

 

Innkalling til årsmøte i Tiller håndball

 

Tirsdag 29. april 2014 kl. 1800, Tiller videregående skole

 

Etter et innholdsrikt år med mange gode opplevelser både i styresammenheng og på/utenfor håndballbanen, innkaller vi til årsmøte:

  

Både styret og sportslig utvalg finner det veldig meningsfylt å jobbe for at vår barn og ungdom skal få gode utviklings rammer for å drive med håndball. Kunne vi fått flere ressurs personer ville det blitt enklere, da det er mange som har stor belastning og mange arbeidsoppgaver. Om vi ble flere ville det bli enda mere givende.

Derfor synes vi at alle årsklasser skulle være representert, – også med henblikk til hver årsklasse fikk sin talsmann, – sunt for en klubb. Kjenn etter, hør med mann/kone, nabo, venn, trener, oppmann – er det noen som kan tenke å ta et givende verv?

 

 

Dagsorden for årsmøtet

 1. Godkjenne innkalling og stemmerett.

 2. Valg av møteleder, tellekorps, møtereferentog protokollskrivere.

 3. Behandle styrets årsberetning og regnskap for 2013.

 4. Behandle Rammeplan.

 5. Behandle budsjett for 2014.

 6. Valg, hele styret og sportslig utvalg er på valg

  1. Material forvalter

  2. Styremedlem

  3. Sportslig utvalg

 7. Avslutning

 Sakspapirer legges frem på årsmøtet.

 Innkomne forslag må være styret i hende senest onsdag 22. april

  

Med vennlig hilsen

Styret i Tiller håndball

post@tillerhandball.no

Verv i klubben

Hei alle håndballvenner
Vi nærmer oss årsmøtet for håndballavdelingen, herunder valg av styre og sprotslig utvalg.
 
Etter at noen ildsjler i sportslig utvalg takket av våren 2013, har sittende styre hatt stpore utfordringer med gjennomføringen av oppgavne som ligger til sprtslig. Slitasjen på enkeltperson har vært for stor. Skal vi fortsatt sikre et godt aktivitetstilbud for våre barn og vårt nærmiljø, må vi få flere inn i ulike verv – både i styre og sportslig utvalg.
 
Vi har «kuppet» oss en megaressurs i Lars Nordberg som i dag spiller på Kolstad og trener herrelagte vårt. Bare formaliteter gjenstår før avtalen med LArs som sportslig leder hoss oss, er i boks. Dette blir knallbra folkens! Videre tenker vi oss et sportslig utvalg bestående av LArs som leder og trenere/oppmenn fra ulike lag samt dommerkontakt.
 
Vi har også et skrikende behov for ressurs i styre. Sittende styre har i dag fungert fra 2 til 15 år og samtlige er av den oppfatning at nye krefter må inn. Vi står uten materialforvalter og to styremedlemmer. Både økonomi- og markedsaansvarlig, kasserer og leder er i utgangspunktet villige til å sitte en stund til, forutsatt at vi får flere med på laget. Vi unngår da at samtlige poster i styret står tomme etter endt sesong og at et helt nytt styre må på plass.
 
Å jobbe med barn og nærmiljø er givende. Vi oppfordere alle til å vurdere et verv i klubben for en periode. Spre budskapet inn i foreledregruppene. Interesserte kan sende mail på pos@tillerhandball.no evt kontakte valgkomiteen v/ Jostein Grytdal til 95293078. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål om innholdet i de ulike verv.         
 
Mvh
Styret 

Skjema for reiseregning

Her finner dere skjema for reiseregning. Vi ønsker at alle benytter den om de søker kompensasjon etter avtale med klubben.Reiseregning